ทัวร์โรงงาน

Assembly workshop

การประชุมเชิงปฏิบัติการการประกอบ

Automatic painting workshop

เวิร์คช็อปการวาดภาพอัตโนมัติ

Automatic polishing workshop

การประชุมเชิงปฏิบัติการขัดอัตโนมัติ

CNC machining center

ศูนย์เครื่องจักรกลซีเอ็นซี

Testing Center

การประชุมเชิงปฏิบัติการขัดอัตโนมัติ

Products Center

ศูนย์ผลิตภัณฑ์