ประเภท 118 ซ็อกเก็ต

ซ็อกเก็ตแบบ 118 (36*36 มม.)

ซ็อกเก็ต 2 ขา B2 ซ็อกเก็ต 3 ขา B3 ซ็อกเก็ตมัลติแฟคเตอร์ 3 พิน B4 3 เฟส 4 สาย 16A ซ็อกเก็ต B5 ซ็อกเก็ต RJ 45 B21 ซ็อกเก็ตข้อมูล Cat.6 B22
 
เต้ารับ TEL B23 เต้ารับทีวี B50 ซ็อกเก็ต BNC B51 φ3.5ช่องเสียบหูฟัง B52 DIN(8 พิน) B53 ช่องเสียบสัญญาณเสียง B55
         
ซ็อกเก็ตวิดีโอ B56 เต้ารับสเตอริโอ B58 ช่องเสียบ USB B59 เต้ารับปืนใหญ่(แบบพิน) B60 เต้ารับปืนใหญ่(แบบรู) B61 ช่องเสียบลำโพง B62
15 พิน VGA (แบบพินทั้งสองด้าน) B63 15 พิน VGA (แบบรูทั้งสองข้าง) B64 15 พิน VGA (แบบพิน) B65 15 พิน VGA (แบบรู) B66 9 พิน VGA (แบบพิน) B67 9 พิน VGA (แบบรู) B68
เต้ารับเสียงคู่ B69 จานเปล่า B70 ขั้ว S B71 สเตจสเตอริโอ B72