ประเภท 32 โมดูล

ประเภท 32 โมดูล ( สหรัฐอเมริกา )

TYPE 32 MODULES

ลูกบ๊อกซ์คู่ U1(69*36mm)

ลูกบ๊อกซ์ USA U2(69*36mm)

ลูกบ๊อกซ์คู่ USA (GFCI) U3(69*36mm)

TYPE 32 MODULES 02

เต้ารับ 15A TR U4

เต้ารับ 20A TR U5

15A เต้ารับดูเพล็กซ์ U6

15A WR เต้ารับดูเพล็กซ์ U7

TYPE 32 MODULES 03

25A GFCI U8

20A GFCI U9

ซ็อกเก็ตคู่ 2.1A USB +15a ดูเพล็กซ์ U10

ซ็อกเก็ตคู่ 2.1 usb +20A U11

TYPE 32 MODULES 04

คู่ 2.1A USB + เดี่ยว 15A U12

4 ยูเอสบี 4 พอร์ต U13

HDMI+FCA U14

HDMI+3 FCA U15