ประเภท 50 โมดูล

ประเภท 50 โมดูล (50*50 มม. หรือ 50*22.5 มม.)

TYPE 50 MODULES 01

อะแดปเตอร์สำหรับ 45 ประเภท T1

ทางออกสาย T2

ช่องต่อ HDMI T3

ทวิน HDMI T4

HDMI(ตัวผู้) T5

HDMI+ซิงเกิลอาร์ซีเอ T6

TYPE 50 MODULES 02

HDMI+Twin RCA T7

HDMI+RCA T8

ช่องเสียบ HDMI+F T9

ช่องต่อ HDMI+Twin F T10

ช่องต่อ HDMI+3 F T11

TYPE 50 MODULES 03

ซ็อกเก็ต RJ45 (Cat.5e) T12

TJ45(Cat.5e)Twin(50*50) T13

ซ็อกเก็ต RJ45 (Cat.5e) T14

ซ็อกเก็ต RJ45 (Cat.6e) T15

TYPE 50 MODULES 04

ที่ชาร์จ USB T16

ที่ชาร์จ USB T17

ที่ชาร์จ USB คู่ T18

ที่ชาร์จ USB คู่ T19

ที่ชาร์จ USB คู่ T20

ที่ชาร์จ USB คู่ T21